Home Page Image
 

Jolanka Cyteráková
Školící středisko obsluh zemních a stavebních strojů
Litoměřice
IČO: 62771990
DIČ:CZ5653072095  

 


Vítáme Vás!

Již od roku 1990 provádíme školení v oblasti zemních strojů dle platných předpisů a vyhlášek stanovujících kvalifikaci obsluh strojů a zařízení.

Nabídka školení

Nabídka se řídí dle platných předpisů a vyhlášek stanovujících kvalifikaci obsluh strojů a zařízení.

Školení se týká pro obsluhy: zemní a stavební stroje,
jeřábník, vazač, řidič manipulačních vozíků, motorové pily a křovinořez.
Dále provádíme školení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.

Provádíme revize všech zdvihacích zařízení.

Poskytujeme rekvalifikační kursy za spolupráce s Úřady práce a ESF.

Vypracujeme bezpečnostní plán pro jednotlivá pracovní odvětví včetně vyhledání rizik.

Objednávky zasílejte na e-mail adresu: jolcyt@seznam.cz
Poštou na adresu: Jolanka Cyteráková
Liškova 1769/62
412 01 Litoměřice
Na objednávku uvádějte číslo kursu, termín a počet uchazečů. Kursy, které nejsou v termínovém plánu upřesňujeme telefonní dohodou. (např. opakovaná školení, práce ve výškách aj.)
Přihlášky ke kursům naleznete zde nebo si je osobně vyzvedněte na adrese Školícího střediska - Výstavy, spol.s.r.o. (Zahrada Čech) II patro, vchod přes kasárna
Na Vinici 13
412 01 Litoměřice
Vyplněné přihlášky musí být potvrzené o předepsaném praktickém.zácviku pod odb. dohledem, zaměstnavatelem a lékařem.

Vyučovací doba:  8.00 - 15.00 hod.

Poskytujeme množstevní slevy dle počtu zaměstnanců firmy.

V případě malého počtu uchazečů si naše zařízení vyhrazuje právo zrušit kurs nebo změnit termín. O tomto rozhodnutí budete včas informováni.

Upozornění: 
Uchazeči o strojní průkaz dle typu stroje musí vlastnit řidičský průkaz skupiny
B, C nebo T.

 Dle potřeby zajistíme ubytování.

                     Kontaktní telefon J.Cyteráková: 602475068, 736726020

V případě více jak 10 uchazečů zajistíme školení ve vašem podniku v dohodnutém termínu.